ดาวน์โหลด

เอกสารคู่มือ:


 • เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  • คู่มือการประเมินคุณภาพ
   •   gsbpm.png - ขนาด 592.69 KB  Download
  • ตัวอย่างไฟล์วิดีโอ
   •   gsbpm.png - ขนาด 592.69 KB  Download
   •   07_Example.wma - ขนาด 3.71 MB  Download
  • GSBPM
   •   องค์ความรู้2.pdf - ขนาด 1.77 MB  Download
   •   องค์ความรู้.pdf - ขนาด 2.49 MB  Download

เอกสารอ้างอิง:


 • เอกสารเพิ่มเติม
  • Other
   •   ความยากจน_นิยาม.doc - ขนาด 319.00 KB  Download